Kishi Bashi featured in Bike Racing Video

03.11.21

Kishi Bashi’s “Hahaha Pt. 2” featured in Canyon Bicycles x UK Mountain Bike Team recap video. You can watch the video below!